Emåvallen

Idrottsvägen
570 81 Järnforsen
0495-502 33

Bra parkering.
Ramp vid entré
Utemiljö.
Ej belagda gång- och körbanor.